Print Page | Close Window

Quyết định giá công trình xây dựng của UBND thành phố Hồ Chí Minh

Printed From: Phẩm định giá
Category: THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
Forum Name: Định giá xây dựng công trình
Forum Discription: Kiến thức về định giá xây dựng công trình
URL: http://www.thamdinhgia.org/forum_posts.asp?TID=2929
Printed Date: 26/01/2020 at 20:10


Topic: Quyết định giá công trình xây dựng của UBND thành phố Hồ Chí Minh
Posted By: nguyenvon2010@yahoo.
Subject: Quyết định giá công trình xây dựng của UBND thành phố Hồ Chí Minh
Date Posted: 18/05/2010 at 07:07
Mình ở Kiên Giang, mình đang cần quyết định đang thực hiện của UBND thành phố Hồ Chí Minh về áp đơn giá công trình xây dựng, bạn nào có gửi cho mình với, cám ơn rất nhiều.Replies:
Posted By: nguyenvon2010@yahoo.
Date Posted: 18/05/2010 at 09:36
có ai giúp tớ với


Posted By: hoangtu35
Date Posted: 18/05/2010 at 14:29

Originally posted by nguyenvon2010@yahoo. nguyenvon2010@yahoo. wrote:

Mình ở Kiên Giang, mình đang cần quyết định đang thực hiện của UBND thành phố Hồ Chí Minh về áp đơn giá công trình xây dựng, bạn nào có gửi cho mình với, cám ơn rất nhiều.

bạn vào web xaydung là có đơn giá xây dựng theo quy định ngay mà (ngứa đâu cứ chỗ đó mà gãi bạn à)
Print Page | Close Window