Print Page | Close Window

Dự toán công trình là gì?

Printed From: Phẩm định giá
Category: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Forum Name: Giới thiệu phần mềm
Forum Discription: Nơi các công ty phần mềm giới thiệu các sản phẩm phần mềm của mình
URL: http://www.thamdinhgia.org/forum_posts.asp?TID=8828
Printed Date: 24/03/2019 at 19:57


Topic: Dự toán công trình là gì?
Posted By: dutoanetaVN
Subject: Dự toán công trình là gì?
Date Posted: 15/06/2018 at 11:51
https://dutoaneta.vn/lap-du-toan-cong-trinh-va-ung-dung-phan-mem/" rel="nofollow - Dự toán công trình  có lẽ là một khái niệm khá khó hiểu nếu như bạn không phải người trong ngành. Tuy nhiên nó cũng không quá khó nếu bạn đầu tư chút thời gian để tìm hiểu:

Khái niệm dự toán công trình:

Là dự kiến tính toán giá trị của công trình trước khi thi công xây dựng. Được lập dựa trên cơ sở khối lượng các công việc xác định theo thiết kế kĩ thuật. Hoặc theo các bản thiết kế bản vẽ thi công.

Có thể hiểu nôm na rằng tính toán những chi phí cho việc thi công công trình. Các khoản như: chi phí vật liệu, tính lương,…

Mục đích của việc lập dự toán:

Giúp cho chủ đầu tư biết được khoản ngân sách mình sẽ phải chi ra. Khi xây dựng lên công trình hoặc hạng mục công trình mình mong muốn.

Xác định căn cứ để xét chọn nhà thầu, thương thảo ký kết hợp đồng, phê duyệt dự án đầu tư. Sử dụng làm căn cứ để thẩm tra, thẩm định, thanh toán…

Nguyên tắc xác định Dự toán

+ Tính đúng, tính đủ không trùng lặp chi phí.

+ Các nội dung chi phí phù hợp và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước.

+ Lập theo mặt bằng giá tại thời điểm lập dự toán.

+ Lập các bảng gọn gàng, rõ ràng để người khác có thể đọc và hiểu nhanh. Có rất nhiều những phần mềm dự toán miễn phí bạn có thể sử dụng.

Print Page | Close Window