Print Page | Close Window

Thẩm định viên về giá cần hơp tác

Printed From: Phẩm định giá
Category: TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM
Forum Name: Việc tìm người
Forum Discription: Các công ty đăng tuyển tại đây
URL: http://www.thamdinhgia.org/forum_posts.asp?TID=9265
Printed Date: 25/09/2020 at 16:35


Topic: Thẩm định viên về giá cần hơp tác
Posted By: Hoanghaodan
Subject: Thẩm định viên về giá cần hơp tác
Date Posted: 29/11/2019 at 20:11
Có thẻ thẩm định viên vê giá ( đã lam tdg 10 năm).. Có thể ký hoặc gửi thẻ; Lh 0847575555Print Page | Close Window