New Posts New Posts RSS Feed - Thông báo về kỳ thi thẩm định viên về giá năm 2013
  FAQ FAQ  Forum Search   Events   Register Register  Login Login

Thông báo về kỳ thi thẩm định viên về giá năm 2013

 Post Reply Post Reply Page  123>
Author
thanhhai View Drop Down
Admin Group
Admin Group
Avatar

Joined: 02/07/2008
Location: Hà Nội
Status: Offline
Points: 2217
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote thanhhai Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Thông báo về kỳ thi thẩm định viên về giá năm 2013
    Posted: 30/01/2013 at 17:10

BỘ TÀI CHÍNH

HỘI ĐỒNG THI

THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

 

Số:  27 /TB-HĐT

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------------

              Hà Nội, ngày 24  tháng  01  năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Về kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ VIII

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________

 

                      Kính gửi: ……………………………………..

 

Căn cứ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 3/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá;

Căn cứ Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi, cấp, sử dụng và quản lý thẻ thẩm định viên về giá (sau đây gọi tắt là Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC);

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-BTC ngày 22/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Hội đồng thi thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ VIII;

Hội đồng thi Thẩm định viên về giá thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ VIII như sau:

A. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Đối tượng đăng ký dự thi thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ VIII thực hiện theo quy định tại Điều 1 Quy chế thi, cấp, sử dụng  và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá ban hành kèm theo Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

B. CÁC MÔN THI, NỘI DUNG THI VÀ THỂ THỨC THI:  

I. Các môn dự thi:

1. Danh sách các môn thi:

    a) Các môn chuyên ngành, gồm 6 môn:

  - Pháp luật áp dụng trong hoạt động định giá thẩm định giá tài sản;

  - Nguyên lý hình thành giá cả thị trường;

  - Những nguyên lý căn bản về thẩm định giá;

  - Thẩm định giá bất động sản;

  - Thẩm định giá máy, thiết bị;

  - Thẩm định giá trị doanh nghiệp.

  b) Các môn thi điều kiện, gồm:

  - Tin học (trình độ B);

  - Ngoại ngữ: trình độ C của 1 trong 5 ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức.

2. Người đã dự thi kỳ thi thứ V (2009), kỳ thi thứ VI (2010), kỳ thi thứ VII (2011) và nay tiếp tục đăng ký dự kỳ thi thứ VIII nhằm thi lại các môn thi chưa đạt yêu cầu, thi các môn chưa thi, thi nâng điểm thì sẽ thi các môn đăng ký dự thi và bảo lưu kết quả thi các môn đã thi theo quy định tại Quyết định số 21/2004/QĐ-BTC ngày 24/2/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế thi, cấp, sử dụng và quản lý thẻ Thẩm định viên về giá và Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC.

3. Người dự thi sát hạch để được cấp thẻ thẩm định viên về giá: chỉ phải thi 01 môn Pháp luật áp dụng trong hoạt động định giá và thẩm định giá tài sản.

II. Thể thức thi:

- Các môn chuyên ngành tại tiết a, Khoản 1, Mục I Phần B: thi viết 120 phút/môn.

- Môn tin học: thi trắc nghiệm 60 phút;

- Môn ngoại ngữ: thi viết 90 phút.

C. ĐIỀU KIỆN DỰ THI, ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

I. Điều kiện dự thi

1. Dự thi lần đầu:

Người đăng ký dự thi lần đầu (Kỳ thi thứ VIII) phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có lý lịch rõ ràng; không có tiền án tiền sự; không trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự; không thuộc các đối tượng không được hành nghề thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

b) Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành: Vật giá; Thẩm định giá; Kế toán; Kiểm toán; Tài chính - Ngân hàng; Kinh tế; Kinh tế - Kỹ thuật; Quản trị kinh doanh; Luật Kinh tế.

c) Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 03 năm (đủ 36 tháng) trở lên tính từ khi có bằng tốt nghiệp đại học theo chuyên ngành quy định tại điểm (a), (b) trên đây.

d) Có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành về Thẩm định giá do các cơ sở được phép đào tạo chuyên ngành thẩm định giá cấp.

Người có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Vật giá, Thẩm định giá không cần chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

đ) Có chứng chỉ Ngoại ngữ từ trình độ C trở lên của 01 trong 05 thứ tiếng thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức hoặc tốt nghiệp Đại học ở các nước học bằng 01 trong 05 thứ tiếng trên.

h) Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ và lệ phí dự thi theo quy định.

2. Dự thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu, thi nâng điểm hoặc thi tiếp các môn chưa thi:

Người dự thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu, thi nâng điểm hoặc thi tiếp các môn chưa thi phải có giấy chứng nhận điểm thi của các kỳ thi trước do Hội đồng thi thẩm định viên về giá cấp. Các môn thi đạt yêu cầu của các kỳ thi trước chỉ được bảo lưu kết quả thi của các kỳ thi thứ V (2009), VI (2010), VII (2011).

 3. Dự thi sát hạch:

Đối với người Việt Nam, người nước ngoài có chứng chỉ hành nghề thẩm định giá do tổ chức nước ngoài có thẩm quyền cấp được Bộ Tài chính thừa nhận được phép thi sát hạch lấy thẻ thẩm định viên về giá phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có lý lịch rõ ràng; không có tiền án tiền sự; không trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự do cơ quan trực tiếp quản lý lao động của Việt Nam xác nhận.

b) Có hợp đồng lao động với một doanh nghiệp thẩm định giá hoặc có chức năng hoạt động thẩm định giá được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Riêng đối với người nước ngoài phải được phép cư trú tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

c) Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ và lệ phí dự thi theo quy định.

  II. Đăng ký dự thi

1. Đăng ký dự thi lần đầu (kỳ thi thứ VIII)

 Người đăng ký dự thi lần đầu để lấy Thẻ thẩm định viên về giá có thể đăng ký dự thi cả 8 môn; hoặc đăng ký dự thi tối thiểu 4 môn thi chuyên ngành trong số 8 môn thi nói trên, các môn còn lại sẽ được đăng ký thi tiếp trong kỳ thi tiếp theo theo quy định.

2. Đăng ký dự thi lại, thi tiếp các môn chưa thi hoặc thi nâng điểm:

Những người đã dự thi kỳ thi thứ V (2009), VI (2010), VII (2011) nhưng điểm thi chưa đạt yêu cầu hoặc chưa thi hết các môn thi được đăng ký dự thi (kỳ thi thứ VIII) theo hướng dẫn sau:

Đăng ký dự thi các môn chưa thi, thi lại các môn đã thi chưa đạt 5 điểm, thi nâng điểm đối với các môn đã đạt từ 5 điểm trở lên để đảm bảo tổng số điểm tối thiểu 06 môn thi chuyên ngành là 38 điểm.

Việc xét bảo lưu, hủy bỏ kết quả thi thực hiện theo quy định tại Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC.

Trường hợp dự thi nâng điểm thì kết quả thi lấy theo điểm thi lần sau.

3. Đăng ký dự thi sát hạch:

Người dự thi sát hạch có thể đăng ký dự thi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt và sẽ được thi chung cùng kỳ thi do Hội đồng thi thẩm định viên về giá tổ chức.

4. Người dự thi chỉ được thi các môn đã đăng ký.

5. Đăng ký miễn thi môn ngoại ngữ và tin học:

Người dự thi đăng ký miễn thi ngoại ngữ, tin học trong các trường hợp sau:

a) Miễn thi ngoại ngữ cho người dự thi có một trong các điều kiện:

- Có chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành ngoại ngữ 01 trong 05 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

- Có bằng tốt nghiệp đại học, hoặc thạc sĩ, hoặc tiến sĩ học bằng ngoại ngữ 01 trong 05 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức do tổ chức đào tạo nước ngoài cấp.

- Có chứng chỉ IELTS đạt từ 5.0 điểm hoặc TOEFL quốc tế (International Toefl) đạt từ 450 điểm trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp (Không chấp nhận chứng chỉ TOEFL nội bộ - Institutional Toefl)

- Nam từ 50 tuổi, nữ từ 45 tuổi trở lên.

b) Miễn thi tin học cho người dự thi có một trong các điều kiện sau:

            - Có chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp.

            - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin do các tổ chức đào tạo trong nước và nước ngoài cấp.

- Nam từ 50 tuổi, nữ từ 45 tuổi trở lên.

III. Hồ sơ đăng ký dự thi:

1. Hồ sơ đăng ký dự thi lần đầu

a) Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan quản lý, có dán ảnh cỡ 3x4 và có đóng dấu giáp lai ảnh;

b) Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị của người đang làm việc tại đơn vị hoặc Ủy ban nhân dân phường, xã nơi thường trú);

c) Các bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ theo quy định về điều kiện dự thi: Bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên; chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành về Thẩm định giá (Đối với những trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành thẩm định giá nhưng bằng tốt nghiệp đại học không ghi rõ chuyên ngành tốt nghiệp là thẩm định giá cần gửi kèm bản chứng thực bảng điểm tốt nghiệp); chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học (photo dọc khổ giấy A4).

d) 03 ảnh mầu cỡ 3 x 4cm (chụp trong thời gian 6 tháng tính đến trước ngày đăng ký dự thi).

e) Đơn đăng ký miễn thi môn Tin học hoặc môn Ngoại ngữ (nếu thuộc đối tượng được miễn thi), kèm theo tài liệu (văn bằng, chứng chỉ...) chứng minh đủ điều kiện miễn thi theo quy định.

2. Hồ sơ đăng ký thi lại, thi tiếp các môn chưa thi hoặc thi nâng điểm:

a) Phiếu đăng ký dự thi.

b) Bản sao công chứng giấy chứng nhận điểm thi của các kỳ thi trước (kỳ thi thứ V, VI, VII) do Chủ tịch Hội đồng thi cấp.

c) 03 ảnh mầu cỡ 3 x 4cm (chụp trong thời gian 6 tháng tính đến trước ngày đăng ký dự thi.

d) Đơn đăng ký miễn thi môn Tin học hoặc môn Ngoại ngữ (nếu thuộc đối tượng được miễn thi), kèm theo tài liệu (văn bằng, chứng chỉ...) chứng minh đủ điều kiện miễn thi theo quy định.

3. Hồ sơ dự thi sát hạch gồm:

            a) Phiếu đăng ký dự thi.

            b) Bản sao và bản dịch ra tiếng Việt có công chứng của cơ quan công chứng Việt Nam: Bằng tốt nghiệp đại học; Chứng chỉ hành nghề thẩm định giá. Các giấy tờ quy định tại Tiết a, b Khoản 3 Mục I Phần C Thông báo này.

            c) 03 ảnh màu cỡ 3 x 4 chụp trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

            d) Bản sao Hộ chiếu do nước sở tại cấp có xác nhận của tổ chức quản lý lao động (đối với người nước ngoài).

4. Mẫu phiếu đăng ký dự thi:

Mẫu phiếu đăng ký dự thi và mẫu đơn đề nghị xét miễn thi môn Tin học, ngoại ngữ đính kèm theo Thông báo này và được phát hành tại:

a) Website của Bộ Tài chính : http://www.mof.gov.vn

b) Văn phòng Hội đồng thi thẩm định viên về giá:

Địa chỉ: Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính, Phòng 427 - Toà nhà số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội; Điện thoại: 04.22202828 (máy lẻ: 4225; 4232; 4242; 4229;4239).

5. Hồ sơ dự thi làm không theo mẫu quy định, không đầy đủ, lập không đúng theo Thông báo này; hồ sơ của người không đủ điều kiện dự thi hoặc chưa nộp lệ phí dự thi, hồ sơ nộp sau thời gian nhận hồ sơ theo quy định sẽ không được chấp nhận. Hồ sơ đã nộp không trả lại người đăng ký dự thi.

6. Trường hợp sau khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, người đăng ký dự thi thay đổi địa chỉ liên hệ thì phải kịp thời thông báo cho Hội đồng thi để tiện liên hệ.

D. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI VÀ NHẬN HỒ SƠ; LỆ PHÍ DỰ THI

1. Thời gian thi dự kiến:  Từ ngày 09/5/2013 đến 12/5/2013.

2. Lịch thi và địa điểm thi:

Lịch thi và địa điểm thi cụ thể Hội đồng thi dự kiến sẽ thông báo trên Website của Bộ Tài chính và Trang thông tin QLNN về giá và thẩm định giá vào tháng 4/2013.

3. Thời gian nhận hồ sơ:

+ Từ 08h Thứ Hai ngày 18/02/2013 đến hết 17h Thứ Sáu ngày 01/3/2013.

4. Địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí dự thi:

a) Người đăng ký dự thi nộp hồ sơ và lệ phí dự thi trực tiếp tại Văn phòng Hội đồng thi thẩm định viên về giá.

Địa chỉ: Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính, Phòng 427 - Toà nhà số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điện thoại: 04.22202828 (máy lẻ: 4225; 4232; 4242; 4229;4239).

Mỗi người đăng ký dự thi nộp 01 bộ hồ sơ, hồ sơ nộp sau thời hạn trên sẽ không được chấp nhận. Không nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện.

b) Lệ phí dự thi: Chỉ tính cho những môn đăng ký dự thi theo mức 200.000 đồng/môn. Lệ phí dự thi nộp cùng với hồ sơ đăng ký dự thi.

- Lệ phí dự thi đã nộp không được hoàn lại trừ trường hợp:

+ Người dự thi đã được Hội đồng thi thông báo không đủ điều kiện dự thi kỳ thi Thẩm định viên về giá kỳ thi thứ VIII;

+ Người dự thi đủ điều kiện dự thi nhưng có đơn xin hoãn thi trước ngày thi môn đầu tiên 15 ngày; nộp đơn xin hoãn thi và làm thủ tục hoàn lại lệ phí dự thi tại Văn phòng Hội đồng thi thẩm định viên về giá, Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính, Phòng 427 - Toà nhà số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

- Những thí sinh vi phạm nội quy, bị xử lý kỷ luật bằng hình thức đình chỉ thi không được hoàn lại phí dự thi của tất cả các môn đã thi, môn đình chỉ thi và các môn chưa thi.  

Thông tin thêm về kỳ thi Thẩm định viên về giá kỳ thi thứ VIII: Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 của Bộ Tài chính và bản tin trên Website của Bộ Tài chính./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);

- Các thành viên Hội đồng thi;

- Hội Thẩm định giá VN (để thông báo công khai và thực hiện theo uỷ quyền);

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các DN Thẩm định giá;

- Trường ĐH TC-Marketing, HVTC; ĐH TCQTKD;

- Cục TH&TKTC (để đăng tin trên Website BTC);

- Tạp chí Thị trường giá cả (để đăng tin);

- Các đơn vị thuộc Bộ TC;

- Lưu: VT, Hội đồng thi, Tổ giúp việc HĐT.

TM. HỘI ĐỒNG THI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

 

 

(Đã ký)

 

 

          Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá

                  Nguyễn Anh Tuấn

 

Tệp đính kèm:  TAI LIEU ON THI TDVVG 2011.rar
Tệp đính kèm:  Phieudkduthiky 8.doc
Tệp đính kèm:  QD55-2008.DOC


Edited by thanhhai - 30/01/2013 at 21:17
Back to Top
seaman83 View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới


Joined: 02/02/2013
Location: HCM
Status: Offline
Points: 1
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote seaman83 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02/02/2013 at 10:51
Admin xem giúp với trường hợp mình có được dự thi ko (vì ko biết có ai rơi vào trường hợp giống mình không)
mình đủ hết các điều kiện (thi lần đầu) ngoại trừ:
+ mình đã nghĩ làm ở công ty cũ và chưa có chỗ làm mới thì mục "Chức vụ và Đơn vị công tác" có thể bỏ trống được ko?
+ bằng B Vi tính quốc gia mình lấy từ năm 2006 (lúc tốt nghiệp Đại học) thì có sử dụng để nộp trong bộ hồ sơ dự thi kỳ này được ko hay là phải có bẳng B Vi tính quốc gia mới trong 2 năm trở lại đây (vì đăng ký thi lai mình sợ ko kịp hạn nộp)

Xin chân thành cảm ơn Admin và các bạn trong Forum

Back to Top
gunner2801 View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới
Avatar

Joined: 07/01/2009
Status: Offline
Points: 26
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote gunner2801 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06/02/2013 at 16:50
E cũng có cùng câu hỏi. Bằng vi tính với tiếng Anh như nào thì gọi là đủ điều kiện thi. Mà đã có bằng thìcòn bắt thi 2 môn đấy làm j nhỉ?
Back to Top
tdv2012 View Drop Down
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Avatar

Joined: 16/11/2011
Location: HN
Status: Offline
Points: 392
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote tdv2012 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19/02/2013 at 21:52
Thế mới là VN. AE thắc mắc làm gì, sớt mạng gọi một phát, chi ra mấy lít có ngay 2 CC loại tốt nhất. Để hoàn thiện hồ sơ. Đằng nào có chứng chỉ cũng phải thi cơ màLOL
Back to Top
gunner2801 View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới
Avatar

Joined: 07/01/2009
Status: Offline
Points: 26
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote gunner2801 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20/02/2013 at 16:34
Hị. E thường xuyên vào đây theo dõi ttin mà thấy vắng vẻ quá. Chắc các trưởng lão đã lấy đc thẻ nên ít vào 4rum rồi.
Mọi ng có đề thi, tài liệu ôn tập thì share và cùng bàn luận nhé.
E định đkí cả 8 môn, k biết có đủ tgian ôn k. Mà k thấy có lớp ôn thi ở HN nhỉ.
Back to Top
thanhhai View Drop Down
Admin Group
Admin Group
Avatar

Joined: 02/07/2008
Location: Hà Nội
Status: Offline
Points: 2217
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote thanhhai Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21/02/2013 at 14:09
Năm nay Admin lại thêm một năm nữa không được thi rồi. Cry
Back to Top
Dongtayykethopcung View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới
Avatar

Joined: 05/09/2012
Location: Hà Nội
Status: Offline
Points: 32
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Dongtayykethopcung Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21/02/2013 at 17:51
Thi cử làm gì addmin toàn thấy chạy mới đi ô tô không à.
Không gì là không thể với người có ý chí
Back to Top
tdv2012 View Drop Down
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Avatar

Joined: 16/11/2011
Location: HN
Status: Offline
Points: 392
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote tdv2012 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21/02/2013 at 20:58
Originally posted by Dongtayykethopcung Dongtayykethopcung wrote:

Thi cử làm gì addmin toàn thấy chạy mới đi ô tô không à.

Bạn này bi quan quá. Đại đa số đi thi là phải học,chỉ 1 bộ phận nhỏ ...có cửa quen biết mới chạy đc. Còn việc đi ô tô ko liên quan gì đến vc thi cả???. BẤT MÃN QUÁ
Back to Top
dun-dun View Drop Down
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Avatar

Joined: 13/10/2008
Location: ha noi
Status: Offline
Points: 116
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote dun-dun Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05/03/2013 at 16:32
ohoo, mình có nhầm ko vậy, quy định chỉ thi 3 lần. Nếu như bây giờ tính cả kỳ thi V (2009) thì phải là 4 lần thi chứ?? Mở room thi cử ờ??
Chia buồn với admin
Back to Top
tdv2012 View Drop Down
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Avatar

Joined: 16/11/2011
Location: HN
Status: Offline
Points: 392
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote tdv2012 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06/03/2013 at 08:19
Originally posted by dun-dun dun-dun wrote:

ohoo, mình có nhầm ko vậy, quy định chỉ thi 3 lần. Nếu như bây giờ tính cả kỳ thi V (2009) thì phải là 4 lần thi chứ?? Mở room thi cử ờ??
Chia buồn với admin

Tất nhiên là chỉ thi tối đa ba lần rồi. Ý ở đây là người đã tham dự các kỳ thi 2009,2010,2011. Không có nghĩa là đã tham dự cả 3 lần thi,kkkkLOL
Back to Top
freedom84 View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới


Joined: 28/03/2013
Location: Hà Nội
Status: Offline
Points: 17
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote freedom84 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28/03/2013 at 16:39
Oài năm nay lại tổ chức thi nữa à anh Admin. Mình có cái thẻ mà để không tiếc quá, làm thẩm định giá ở ngân hàng không yêu cầu thẻ thẩm định viên j cả :)
Back to Top
dun-dun View Drop Down
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Avatar

Joined: 13/10/2008
Location: ha noi
Status: Offline
Points: 116
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote dun-dun Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29/03/2013 at 13:23
Originally posted by tdv2012 tdv2012 wrote:


Tất nhiên là chỉ thi tối đa ba lần rồi. Ý ở đây là người đã tham dự các kỳ thi 2009,2010,2011. Không có nghĩa là đã tham dự cả 3 lần thi,kkkkLOL
Đương nhiên là tối đa 3 lần thi liên tiếp rùi. Nếu thế thì những người đã tham gia kỳ thi 2007,2009 năm nay thi tiếp, cũng như nhau à.
Back to Top
dinhgiaa View Drop Down
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực


Joined: 27/09/2012
Status: Offline
Points: 63
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote dinhgiaa Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29/03/2013 at 20:55
Originally posted by freedom84 freedom84 wrote:

Oài năm nay lại tổ chức thi nữa à anh Admin. Mình có cái thẻ mà để không tiếc quá, làm thẩm định giá ở ngân hàng không yêu cầu thẻ thẩm định viên j cả :)
Mọi người cho hỏi nếu như làm ở các tổ chức Ngân hàng thì có đc thi thẻ ko nhỉ. (Câu hỏi chung)
Còn nếu làm cho AMC của ngân hàng thì có khác gì ko, có đc thi thẻ ko? (Câu hỏi riêng)
Back to Top
freedom84 View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới


Joined: 28/03/2013
Location: Hà Nội
Status: Offline
Points: 17
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote freedom84 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29/03/2013 at 21:09
Cả hai trường hợp bạn hỏi đều thi lấy thẻ bình thường nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện chung của BTC bạn nhé.
Back to Top
dinhgiaa View Drop Down
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực


Joined: 27/09/2012
Status: Offline
Points: 63
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote dinhgiaa Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30/03/2013 at 22:11
Originally posted by freedom84 freedom84 wrote:

Cả hai trường hợp bạn hỏi đều thi lấy thẻ bình thường nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện chung của BTC bạn nhé.

Cám ơn bạn nhé ;)
Back to Top
Dongtayykethopcung View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới
Avatar

Joined: 05/09/2012
Location: Hà Nội
Status: Offline
Points: 32
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Dongtayykethopcung Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17/04/2013 at 12:07
thông cảm vì mình thấy nhiều sự bất mãn quá rồi nên phản cảm lắm. 
Không gì là không thể với người có ý chí
Back to Top
cunxanh View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


Joined: 20/07/2008
Status: Offline
Points: 82
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cunxanh Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26/04/2013 at 14:01
Bạn dongtayykethopcung có vẻ tâm trạng cái vấn đề thi thẻ nhỉ.
Back to Top
fataha View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới


Joined: 27/02/2013
Location: Can Tho
Status: Offline
Points: 3
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote fataha Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26/04/2013 at 15:06
Sao không cho nộp hồ sơ và tổ chức thi trong Miền Nam? vậy các bạn trong MN khó mà tham gia nhỉ?
Back to Top
cunxanh View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


Joined: 20/07/2008
Status: Offline
Points: 82
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cunxanh Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28/04/2013 at 23:27
Có nhiều người làm ngân hàng thi thẻ đậu đấy bạn. Theo mình nghĩ là Khg có giới hạn số người đậu đâu. Khó đậu một lần Tám môn chứ hai ba lần thi nếu chăm chỉ học bài thì sẽ có thẻ.
Back to Top
huongchi View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới


Joined: 02/05/2013
Status: Offline
Points: 5
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote huongchi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02/05/2013 at 11:07
Chào tất cả các pác, các cô chú. E có 1 vấn đề như thế này cần mọi người giúp với ạ.
Liên quan đến hồ sơ dự thi thẻ TĐV về giá lần thứ VIII, e xin nêu 1 vấn đề rất rất mới, nóng và khác lạ như thế này ạ:

Chuyện là e đã tốt nghiệp chuyên ngành "Định giá tài sản và Kinh doanh bất động sản" của trường Học viện Tài chính, đã làm việc thực tế được hơn 4 năm. Vừa rồi e mới có điều kiện nộp hồ sơ dự thi. Hồ sơ đã nộp đầy đủ, bao gồm cả bảng điểm và bằng tốt nghiệp đại học, nộp theo hướng dẫn của NĐ 55. Nhưng bên HĐT lại thông báo là hồ sơ của e chưa đủ điều kiện dự thi, phải bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng về chuyên ngành thẩm định giá. híc. Trong khi cũng có anh chị học như e, cùng trường nhưng đã được thi, đã có thẻ TĐV.

E có thắc mắc thì họ bảo là HĐT mỗi năm mỗi khác, HĐT năm nay họ không chấp nhận. Thiết nghĩ nghị định thì vẫn là NĐ 55, HĐT thì mỗi năm áp dụng mỗi khác, mà trường mình đào tạo chuyên ngành hẳn hoi, giờ lại không được chấp nhận.

E đã học thêm 2 năm chuyên ngành TĐG, giờ mà lại đi học lại nữa thì thật là nhục đấy các bác ạ.

Các bác vô đây cho ý kiến với ạ.
Back to Top
tdv2012 View Drop Down
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Avatar

Joined: 16/11/2011
Location: HN
Status: Offline
Points: 392
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote tdv2012 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03/05/2013 at 11:05
Căn cứ QĐ 55 tại Điều 2. Điều kiện dự thi

1. Đối với đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 1 Quy chế này:

1.1. Có lý lịch rõ ràng; không có tiền án tiền sự; không trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự; không thuộc các đối tượng không được hành nghề thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

            1.2. Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành: Vật giá; Thẩm định giá; Kế toán; Kiểm toán; Tài chính - Ngân hàng; Kinh tế; Kinh tế - Kỹ thuật; Quản trị kinh doanh; Luật Kinh tế.

1.3. Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 03 năm (đủ 36 tháng) trở lên tính từ khi có bằng tốt nghiệp đại học theo chuyên ngành quy định tại điểm 1.2 khoản 1 Điều này.

             1.4. Có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành về Thẩm định giá do các cơ sở được phép đào tạo chuyên ngành thẩm định giá cấp.

Người có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Vật giá, Thẩm định giá không cần chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

            1.5. Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C trở lên của 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức; hoặc tốt nghiệp Đại học ở các nước học bằng 01 trong 05 thứ tiếng trên; Có chứng chỉ tin học trình độ B trở lên.

            Người được miễn thi hai môn ngoại ngữ và tin học quy định tại khoản 5 Điều 7 Quy chế này không cần chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học.

Theo quy định trên bạn được thi mà không cần chứng chỉ bồi dưỡng. Cái này em có thể làm đơn khiếu nại lên hội đồng thi họ sẽ giải quyết cho em.

Back to Top
TDV View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới


Joined: 12/03/2013
Location: Ha noi
Status: Offline
Points: 8
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TDV Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03/05/2013 at 11:49
Ai cho em nó cái mẫu đơn kiện cái, mà sắp thi rồi, con kiến mà kiện củ khoai liệu có kịp


Back to Top
huongchi View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới


Joined: 02/05/2013
Status: Offline
Points: 5
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote huongchi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03/05/2013 at 14:02
Anh/ chị ơi. Quy định thì rõ ràng là vậy, nhưng bên HĐT nói là chuyên ngành "thẩm định giá" chứ ko phải chuyên ngành "định giá" như em. hứt hứt, bao nhiu mùa thi rùi thì vẫn oke, đến lượt e thì.. thì là rằng.. Mà cái từ ngữ đấy thì là do cách đặt tên của từng trường thui chứ, trường người ta đi tiên phong dẫn đầu giờ lại đi bắt bẻConfused.

Anh/ chị có mẫu đơn ko cho e xin để e thực hiện quyền công dân với nào.

Anh/ chị nào có cao kiến gì cho e nữa với, chứ như thế này thì thấy bất công quáCry
Back to Top
TDV View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới


Joined: 12/03/2013
Location: Ha noi
Status: Offline
Points: 8
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TDV Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03/05/2013 at 15:55
Vấn đề là người ta học 4 năm ĐH về chuyên ngành TDG rồi, giờ lại đi học lớp 1 tuần để lấy chứng chỉ
Quá máy móc, vớ vẩn quá. 1 tuần hơn 4 năm cơ ah, chứ 3triệu phí k phải vấn đề, vấn đề là bạn ý cảm thấy ức chế với cơ chế, Năm ngoái cũng có người như vậy thi lấy Thẻ rồi có sao đâu, nếu thay đổi thì trong QĐ55 phải thay đổi hay nói rõ ràng hơn
Back to Top
tdv2012 View Drop Down
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Avatar

Joined: 16/11/2011
Location: HN
Status: Offline
Points: 392
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote tdv2012 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03/05/2013 at 16:36
Bạn làm đơn kiếu nại theo mẫu và đề gửi trực tiếp cho Chủ tịch Hội đồng thi Nguyễn Anh Tuấn  Phó cục trưởng cục quản lý giáuploads/27820/mau_don_khieu_nai.doc
Nhớ trích dẫn trong đơn khiếu nại QĐ 55 nhé. Vì nhiều khi làm "lãnh đạo" người ta hay quên. Nên đấu tranh vì những cái đúng, đừng sợ "Con kiến kiện củ khoai" bạn ạ.
Chúc thành công!
Back to Top
huongchi View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới


Joined: 02/05/2013
Status: Offline
Points: 5
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote huongchi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 04/05/2013 at 08:51
E cảm ơn bác tdv2012 ạ. E sẽ đấu tranh, cố lênThumbs Up
Back to Top
huongchi View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới


Joined: 02/05/2013
Status: Offline
Points: 5
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote huongchi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 04/05/2013 at 08:54
Hí hí, bác TDV  hỉu e quá, có thêm động lực để tranh đấu rùiTongue
Back to Top
cunxanh View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


Joined: 20/07/2008
Status: Offline
Points: 82
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cunxanh Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05/05/2013 at 13:18
Hồi năm 2006 tớ nộp Hồ sơ thi cũng bị cái quy định này làm lỡ mất kỳ thi, phai chờ đến mấy năm sau có kỳ thi tiếp mới được thi đó. Rõ khổ .
Back to Top
huongchi View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới


Joined: 02/05/2013
Status: Offline
Points: 5
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote huongchi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06/05/2013 at 08:28
Là sao vậy bác? bác nói rõ hơn cho e với nào.
Back to Top
Via He View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới


Joined: 09/05/2013
Status: Offline
Points: 1
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Via He Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09/05/2013 at 10:27
Có bác nào thi năm trước cho e hỏi. Năm trước thứ tự thi các môn ntn (Môn nào thi trước môn nào thi sau). Thanks
Back to Top
Evaluator View Drop Down
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực


Joined: 09/12/2010
Status: Offline
Points: 148
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Evaluator Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10/06/2013 at 15:49
Đã có danh sách thi thẻ thẩm định viên rồi nhé
mời anh em vào


Back to Top
kazul View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới


Joined: 28/03/2010
Location: ha noi
Status: Offline
Points: 22
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kazul Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10/06/2013 at 23:05
he he bác này lạ nhỉ. Những người không làm trong công ty thẩm định giá, kiểm toán, AMC thì ko được phép dự thi thẻ TĐV của BTC ah.
Back to Top
mysaah View Drop Down
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực


Joined: 27/04/2012
Location: Hồ Chí Minh
Status: Offline
Points: 93
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote mysaah Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15/06/2013 at 14:11
Có mấy đề năm củ không mấy a/c, cho em xin cái nhé. Cảm ơn a/c rất là nhiều!~
Back to Top
vbngoc View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới


Joined: 15/06/2013
Location: Hà nội
Status: Offline
Points: 1
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote vbngoc Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15/06/2013 at 15:31
Tôi đang ở điện bị thu hồi đất ở Hà nộ. Hiện nay theo quy định mới người dân có thể chọn công ty thẩm định trong danh sách bộ Tài chính đã duyệt để thấm định giá đất làm căn cứ đề bù, tôi muốn hỏi làm thế nào để chọn được công ty thầm định giá nhà độc lập công tâm để giúp chúng tôi xác định giá sát với thị trường. Vì xin lỗi làm các công ty thì nhiều mà hiểu biết của dân về phương pháp làm việc của họ thì không có. Chúng tôi sợ rằng khi họ ký hợp đồng với hội đồng GPMB nên sẽ thẩm định theo ý của hội đồng GPMB mà thôi dân sẽ chịu thiệt. Ai biết có công ty nào hay thẩm định viên nào công tâm mách giùm vơí
bithuhoidat
Back to Top
bathuan261 View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới


Joined: 16/06/2011
Location: TP.HCM
Status: Offline
Points: 36
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote bathuan261 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 24/06/2013 at 16:40
Back to Top
anhnh58 View Drop Down
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Avatar

Joined: 20/09/2008
Location: Đà Nẵng
Status: Offline
Points: 58
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote anhnh58 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 24/06/2013 at 18:21
Thông báo thi mới :
http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177083&item_id=89565479&p_details=1
Hãy đứng trên vai người khổng lồ
Back to Top
anhnh58 View Drop Down
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Avatar

Joined: 20/09/2008
Location: Đà Nẵng
Status: Offline
Points: 58
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote anhnh58 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 24/06/2013 at 18:23
bạn nào giải hộ Câu 3 - Đề thi số 1 năm 2012 với:

Câu 3 (3 điểm): Có số liệu dự kiến về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty B thời điểm 31/12/2012 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Số tiền

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Doanh thu thuần

Tổng chi phí bằng tiền

Khấu hao

Lãi vay

Đầu tư vào tài sản cố định

Giảm vốn lưu động

Nợ mới

Thanh toán nợ gốc

21.000

9.000

2.500

1.300

1.100

350

500

400

 

Biết:

-          Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu là 25%.

-          Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%.

Yêu cầu:

a)      Xác định dòng tiền vốn chủ sở hữu (FCFE) tại thời điểm 31/12/2012.

b)      Giả sử tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của FCFE là 5%. Hãy ước tính giá trị thực tế vốn chủ sở hữu của Công ty B vào thời điểm 31/12/2011 bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền vốn chủ sở hữu.

Vẫn với số liệu nêu trên, giả sử tỷ lệ tăng trưởng của FCFE năm thứ 2 và thứ 3 là 6%; năm thứ 4 và thứ 5 là 7%, từ năm thứ 6 trở đi tăng trưởng ổn định là 5%. Hãy ước tính giá trị thực tế vốn chủ sở hữu của Công ty B vào thời điểm 31/12/2011 bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền vốn chủ sở hữu.
Hãy đứng trên vai người khổng lồ
Back to Top
sonle View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới
Avatar

Joined: 25/06/2013
Location: tp. HCM
Status: Offline
Points: 1
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote sonle Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25/06/2013 at 20:34
Mình muốn thi lâu lắm rồi! Mà chuyên ngành quản lý thị trường BĐS lại ko cho thi! Không biết hệ đào tạo ngành quản trị kinh doanh có được tham dự ko nhỉ
123lehoangson
Back to Top
duykttl View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới


Joined: 22/07/2009
Status: Offline
Points: 22
Post Options Post Options   Thanks (1) Thanks(1)   Quote duykttl Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27/06/2013 at 10:57
Beer chuc moi nguoi thi tot.
Back to Top
gunner2801 View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới
Avatar

Joined: 07/01/2009
Status: Offline
Points: 26
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote gunner2801 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01/07/2013 at 10:28
Cuối cùng cũng xong. Nghe nhận xét là có vẻ dễ hơn năm ngoái, nhg e xác định là 8 môn thì kiểu gì cũng phải thi tiếp năm sau. Có vài điều suy nghĩ như sau:
- 2 môn cuối là TA và Tin thấy có mấy bác đem cả đáp án làm sẵn vào chép. Mấy môn trước e bận làm k quan sát nhg chắc cũng có sẵn đề. Tức là cũng như năm trước.
- K biết đề do trên bộ hay giáo viên trường nào soạn, có mấy chỗ ace thắc mắc mà k đc giải đáp. Trên bộ toàn IQ cao mà thi Tin mà h còn cho thi viết, ng ra đề hình như còn dùng Office 2003. E còn sợ tạch môn này cơ.
K biết tầm tháng mấy có kết quả các anh chị nhỉ?
Back to Top
thanhhai View Drop Down
Admin Group
Admin Group
Avatar

Joined: 02/07/2008
Location: Hà Nội
Status: Offline
Points: 2217
Post Options Post Options   Thanks (1) Thanks(1)   Quote thanhhai Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02/07/2013 at 14:20
Mỗi mùa thi thẩm định viên mình lại buồn một chút. Vì dân kỹ thuật vẫn chưa được thi. Và tinh thần đang giảm dần với chuyện thi cử này. Không biết lúc được thi thẩm định viên thì mình còn đủ tinh thần hăng say để học và thi không nữa.
Chúc các bạn có một kết quả tốt để có một cái cần câu cơm cho đời.
Back to Top
freedom84 View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới


Joined: 28/03/2013
Location: Hà Nội
Status: Offline
Points: 17
Post Options Post Options   Thanks (1) Thanks(1)   Quote freedom84 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02/07/2013 at 14:42
Bạn nào có đề thi thẻ TĐV năm vừa rồi thì post lên giúp cho anh em tham khảo nhi :D
Back to Top
stockmarket View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới
Avatar

Joined: 06/01/2009
Location: tp.hcm
Status: Offline
Points: 2
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote stockmarket Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03/07/2013 at 09:06
Bạn Thanh Hải cố lên nào!!!
Sao lại nãn, buồn vui là các trạng thái tinh thần của con người, chúng ta có quyền lựa chọn cho các trạng thái đó, thay vì lựa chọn trang thái buồn, nãn, sao không lực chọn trạng thái vụi ve nhỉ.
vì sauy cho cùng, cuộc sống sẽ là 1 quãng đường từ ngày hôm nay và ngày mai, kế tiếp là ngày kia... cứ đi con đường này mà với trạng thái buồn nãn, chắc là cuộc đời bị thúi hẻo quá!!!
Cố lên, vui lên, nào vui vẽ mà đi tiếp đi nhé. Hy vọng quy chế sẽ thay đổi...cố lên...cố lên nào
Back to Top
dun-dun View Drop Down
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Avatar

Joined: 13/10/2008
Location: ha noi
Status: Offline
Points: 116
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote dun-dun Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03/07/2013 at 14:05
Originally posted by thanhhai thanhhai wrote:

Mỗi mùa thi thẩm định viên mình lại buồn một chút. Vì dân kỹ thuật vẫn chưa được thi. Và tinh thần đang giảm dần với chuyện thi cử này. Không biết lúc được thi thẩm định viên thì mình còn đủ tinh thần hăng say để học và thi không nữa.
Chúc các bạn có một kết quả tốt để có một cái cần câu cơm cho đời.
Mình cũng thấy vậy, năm ngoái và năm trước nữa, chắc nước m cần bổ sung gấp TĐV. Chán như con gián
Back to Top
moveon View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới
Avatar

Joined: 05/01/2010
Location: HA NOI
Status: Offline
Points: 29
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote moveon Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07/07/2013 at 09:41
Không biết có đáp án cho các môn thi đợt VIII vừa rồi không các bác nhỉ?
Mà liệu khoảng tháng mấy thì biết kết quả, các bác đi trước cho tý ý kiến nhé, chả là em cũng vừa thi lần đầu mà.
MOVEON
Back to Top
quochoan_htbb View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới
Avatar

Joined: 22/07/2009
Status: Offline
Points: 34
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote quochoan_htbb Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 08/07/2013 at 11:06
Originally posted by thanhhai thanhhai wrote:

Mỗi mùa thi thẩm định viên mình lại buồn một chút. Vì dân kỹ thuật vẫn chưa được thi. Và tinh thần đang giảm dần với chuyện thi cử này. Không biết lúc được thi thẩm định viên thì mình còn đủ tinh thần hăng say để học và thi không nữa.
Chúc các bạn có một kết quả tốt để có một cái cần câu cơm cho đời.

Em công tác trong nghề TĐG gần 5 năm rồi, cũng học kỹ thuật và rất buồn vì đối tượng dự thi lần này vẫn chưa cho kỹ thuật thi. Trong điều 34 Luật giá 2013 có quy định tiêu chuẩn Thẩm định viên về giá là " Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan đến TĐG", Vậy chẳng lẽ kỹ thuật không liên quan gì đến nghề TĐG hay sao? Không hiểu biết gì về máy móc thiết bị, về xây dựng liệu có thể thẩm định móc thiết bị hay các CTXD hay không? Càng ngày quyết tâm, nhiệt huyết cho chuyện thi cử càng giảm sút. Chẳng biết bao giờ mới có được cái cần câu và vẫn phải bắt cá bằng tay thôi UnhappyUnhappyUnhappy
Wilful man must has his way
Back to Top
tdv2012 View Drop Down
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Avatar

Joined: 16/11/2011
Location: HN
Status: Offline
Points: 392
Post Options Post Options   Thanks (2) Thanks(2)   Quote tdv2012 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 08/07/2013 at 13:37
Originally posted by quochoan_htbb quochoan_htbb wrote:

Originally posted by thanhhai thanhhai wrote:

Mỗi mùa thi thẩm định viên mình lại buồn một chút. Vì dân kỹ thuật vẫn chưa được thi. Và tinh thần đang giảm dần với chuyện thi cử này. Không biết lúc được thi thẩm định viên thì mình còn đủ tinh thần hăng say để học và thi không nữa.
Chúc các bạn có một kết quả tốt để có một cái cần câu cơm cho đời.

Em công tác trong nghề TĐG gần 5 năm rồi, cũng học kỹ thuật và rất buồn vì đối tượng dự thi lần này vẫn chưa cho kỹ thuật thi. Trong điều 34 Luật giá 2013 có quy định tiêu chuẩn Thẩm định viên về giá là " Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan đến TĐG", Vậy chẳng lẽ kỹ thuật không liên quan gì đến nghề TĐG hay sao? Không hiểu biết gì về máy móc thiết bị, về xây dựng liệu có thể thẩm định móc thiết bị hay các CTXD hay không? Càng ngày quyết tâm, nhiệt huyết cho chuyện thi cử càng giảm sút. Chẳng biết bao giờ mới có được cái cần câu và vẫn phải bắt cá bằng tay thôi UnhappyUnhappyUnhappy

Theo thông tin vỉa hè, được biết BTC (Tham mưu Cục quản lý giá) đang chuẩn bị trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành luật giá. Trong đó đã bổ sung đối tượng được thi là dân Kỹ thuật. Cụ thể trước đây là "kinh tế - Kỹ thuật" nay sửa thành "kinh tế, kỹ thuật". Do  đó chậm nhất là kỳ thi...năm sau dân kỹ thuật sẽ được thi nhé.ClapClapClap.
Back to Top
Dongtayykethopcung View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới
Avatar

Joined: 05/09/2012
Location: Hà Nội
Status: Offline
Points: 32
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Dongtayykethopcung Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09/07/2013 at 10:20
tin này em cũng nghe năm ngoái rồi nhưng đúng về luật mà nói dân kinh tế phù hợp với ngành này hơn. ko pải em coi thường gì các anh kỹ thuật nhưng nói đến tđ là nói đến giá mà giá là kinh tế ko học kinh tế thì nhiều cái khó hiểu và khó áp dụng khó hiểu sâu vấn đề hơn dân kinh tê thật. 
Không gì là không thể với người có ý chí
Back to Top
tango08 View Drop Down
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới
Avatar

Joined: 16/08/2009
Status: Offline
Points: 37
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote tango08 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13/07/2013 at 18:13
Các anh chị đã thi thẩm định giá các đợt trước, có thể vui lòng cho biết thường thì bao lâu mới có kết quả thi không?
Tôi đi công tác quên ngày tháng
Chỉ thấy cây rừng lá úa rơi
Back to Top
tdv2012 View Drop Down
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Avatar

Joined: 16/11/2011
Location: HN
Status: Offline
Points: 392
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote tdv2012 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13/07/2013 at 21:06
Originally posted by tango08 tango08 wrote:

Các anh chị đã thi thẩm định giá các đợt trước, có thể vui lòng cho biết thường thì bao lâu mới có kết quả thi không?

Khoảng đâu...nửa nămLOLLOLLOL
Back to Top
 Post Reply Post Reply Page  123>
  Share Topic   

Forum Jump Forum Permissions View Drop DownThis page was generated in 0.496 seconds.
Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam
Địa chỉ: P.108A & P.304 Tòa nhà Building, số 23 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Tel: 04.66755933 - 04.35190259 - 04.85875295 Fax: 04.35190018
Website: www.tdg.com.vn; www.dinhgia.com.vn; www.appraisal.com.vn